សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ >>
ចូលរៀនវគ្គទី២ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៣
ដាក់បញ្ចូលដោយ: NIB
16-January-2023 11:26:54am
វគ្គថ្មី!!! ចូលរៀន ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៣ ទទួលចុះឈ្មោះតែ៥០០នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ! សូមរួសរាន់!!! #បញ្ចុះថ្លៃ៥០%សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះវេនរសៀល២០០នាក់! #មានបញ្ចុះតម្លៃតាមនិទ្ទេសសម្រាប់សិស្សបាក់ឌុបឆ្នាំថ្មី #ធ្លាក់បាក់ឌុបក៏ចូលរៀនបាន!


វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម