សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
វេបសាយក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  ​​
 1. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 2. ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 3. ក្រសួងការពារជាតិ
 4. ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 5. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 6. ក្រសួងព័ត៌មាន
 7. ក្រសួងកសិកម្ម
 8. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 9. ក្រសួងបរិស្ថាន
 10. ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
 11. ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា និងអធិការកិច្ច
 12. ក្រសួងប្រៃណីយន៍ និងទូរគមនាគមន៍
 13. ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
 14. ក្រសួងកិច្ចការនារី
 15. ក្រសួងទេសចរណ៍
 16. ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 17. ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
 18. ក្រសួងសុខាភិបាល
 19. ក្រសួងយុត្តិធម៌
 20. ក្រសួងធម៌ការ និងសាសនា
 21. អាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជា
 22. ក្រសួងផែនការ
 23. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 24. ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
 25. ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
 26. ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 27. ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ
 28. ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង
 29. ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
 30. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម