សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ >>
សកម្មភាពនិស្សិតមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តសូមស្វាគមន៍!
ដាក់បញ្ចូលដោយ: NIB
09-January-2023 11:25:23am
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តសូមស្វាគមន៍! #មានបញ្ចុះតម្លៃតាមនិទ្ទេសសម្រាប់សិស្សបាក់ឌុបឆ្នាំថ្មី ជាពិសេសសិក្សាពេលរសៀលពីម៉ោង២:០០ ដល់ម៉ោង៥:០០ នឹងបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៥០% ទាំងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង សម្រាប់ចំនួនតែ២០០នាក់ ប៉ុណ្ណោះ! #សូមប្អូនៗរួសរាន់មកចុះឈ្មោះចូលរៀនព្រោះកន្លែងមានកំណត់! #ធ្លាក់បាក់ឌុបក៏ចូលរៀនបាន! ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២២ - ២០២៣ ចូលរៀន ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣


វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម